E-tjenesten: – Frykter «Mumbai-angrep» i Norge

E-tjenesten: – Frykter «Mumbai-angrep» i Norge

I dag la Etterretningstjenesten for første gang frem en ugradert vurdering av situasjonen i en rekke land og områder. I rapporten, som blir kalt Fokus 2011, blir også faren for et slikt terrorangrep i Europa omtalt.

«Det er gjennomført flere angrep i al-Qaidas kjerneområder der en kombinasjon av eksplosiver og håndvåpen har blitt benyttet. Også utenfor disse områdene har slike angrep forekommet, som i Mumbai i november 2008. Al-Qaida og tilknyttede grupper vil trolig også forsøke å gjennomføre denne typen angrep i Europa», skriver E-tjenesten i rapporten.

Frykter Europa-angrep

– Vi har sett en utvikling av internasjonale terrornettverk over tid. Før var terroristene opptatt av å gjennomføre store, spektakulære angrep, som 11. september. Men mottiltak som nye varslingssystemer og sikkerhetstiltak har gjort det vanskelig å gjennomføre denne type angrep. Derfor velger terroristene andre måter å operere på, sier Grandhagen.

Source VG.no

I remember a while ago under the Madina Salamova case when she was returned to Moscow and a bomb went off at the airport, one of her personal freppere said that, “See what we send Madina Salamova into?” where I replied, “Terrorism can happen anywhere, including Norway.” He then meant that it couldn’t and it was inhumane of Norway to send her to such a “horrific” country like Moscow. (I laughed.)

Well, here we are. With an ever growing influx of Muslims into Norway and Europe in general, we’re finally starting to see the real world implications of the dangers such a belief system / culture brings with it. Islam is a very pushy and dominant belief system where you’re either “with them or against them”. There is no in between.

Advertisements